Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Best practices van klimaatadaptatie in de Waddenzee

Denemarken, Duitsland en Nederland werken samen om de Waddenzee, die is opgenomen in de UNESCO Werelderfgoederenlijst, te beschermen. Een bedreiging waar de drie landen mee te maken hebben is Klimaatverandering. Wing organiseert een tweedaagse workshop waar de betrokken professionals ideeën kunnen uitwisselen over ‘best practices’ in de huidige trilaterale klimaatadaptatiestrategie.

Denmarken, Duitsland en Nederland hebben in 2014 de gezamenlijke Climate Change Adaptation Strategy (CCAS) voor de Wadden aangenomen. Deze strategie huldigt verschillende specifieke principes, zoals natuurlijke dynamiek in het gebied benutten in plaats van bestrijden. De trilaterale taakgroep ‘klimaat’ bestaat uit ambtenaren uit de drie landen, die samen de huidige strategie gaan evalueren en goede en inspirerende voorbeelden uit de drie landen zoeken.

Workshop

Wing ontwikkelde het programma voor de workshop, creëerde en publiceerde de website en organiseerde en coördineerde de bijdragen van de sprekers aan de workshop. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met de leden van de taakgroep en het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS), de organisatie voor de trilaterale coöperatie. Wing zit de workshop, die op 26-27 september 2017 plaatsvindt in Wilhelmshaven, ook voor.

Lokale ontwikkelingen

Wing deed programmavoorstellen die de blik van de deelnemers verbreden van een focus op natuurbescherming en vloedverdediging naar een werkgebied dat werkgebied dat ook de sociale, demografische en economische ontwikkelingen meeneemt die in het Waddenzeegebied spelen. Daardoor kan de huidige strategie beter aansluiten bij lokale trends en ontwikkelingen. Dit is van belang omdat de huidige strategie als doel heeft om algemene oplossingen én op maat gemaakte oplossingen te creëren op zowel trilaterale als lokale schaal.

    Periode:

    Mei - Oktober 2017

    Opdrachtgever:

    Task Group Climate of the CWSS