Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Een strategie voor klimaatadaptatie in Voorne-Putten

Het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten ligt in een waterrijk gebied dat gevoelig is voor de gevolgen van klimaatverandering. Om te zorgen dat mensen er veilig kunnen blijven wonen en werken, stellen de lokale overheden samen met actieve burgers en organisaties een klimaatadaptatiestrategie op. Ze ambiëren een breed gedeelde verantwoordelijkheid voor klimaatadaptatie die ook concrete maatregelen oplevert.

Onze aanpak

De Wing-aanpak is erop gericht om energie buiten de organisatie te benutten, om zo het ambtelijke proces te voeden en versnellen. We werken gelijktijdig aan een langetermijnkoers en kortetermijnbeweging. Klimaatambities worden gekoppeld aan de andere ruimtelijke ambities op het eiland, zoals recreatie en een prettige woonomgeving. Belangrijk hierbij is het vroegtijdig betrekken van bestuurders, ambtenaren uit andere ‘domeinen’ én actieve burgers en organisaties.

Co-creatie

Een klimaatbestendig eiland wordt gerealiseerd in co-creatie met burgers, bedrijven, woningcorporaties en klimaatcollectieven. Wing levert expertise waar dit aanvullend is op het projectteam. Daarbij ligt het accent op procesbegeleiding, inhoudelijk scherpte aanbrengen, strategisch advies, benutten van Wing’s ruimte-waternetwerk en governance aspecten.

Scherp op ieders meerwaarde

We werken in co-creatie vanuit de overtuiging: we zijn een ‘buitenboordmotor’ die in deze fase een extra impuls geeft. Maar de vaste organisatie draagt het proces, en heeft en ontwikkelt zelf de expertise en netwerken om klimaatadaptatie in de praktijk te brengen. In drie werksessies werken we met een gemêleerd gezelschap en bestuurders aan een middellangetermijnstrategie voor klimaatverandering én aan concrete maatregelen die vanaf morgen kunnen worden toegepast.

Samenwerkingspartner: Hasse Goosen (Stichting Climate Adaptation Services)

    Periode:

    2017

    Opdrachtgevers:

    De samenwerkende gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard Westvoorne en het waterschap Hollandse Delta