Editie Maart 2022
Wing Logo

Nieuwsbrief

Wing werkt!

Het is maart 2022. Geopolitiek en menselijke drama’s in Oekraïne trekken onze aandacht. Deze internationale gebeurtenissen geven in ons land een nieuwe dimensie aan de energietransitie en aan de voedselvoorziening. Ondertussen hebben wij onverminderd te maken met klimaatverandering en met een verslechterende natuurkwaliteit. Kortom, er is werk aan de winkel in ons landelijk gebied en in onze grote wateren.

Bij Wing hebben wij in de afgelopen maanden onze bijdrage aan al die opgaven nader bekeken. Wat drijft ons? Wat hebben we te bieden? Dat laten we je graag zien op onze geheel vernieuwde website. Dit is een etalage van wie we zijn en wat we kunnen. We nodigen je van harte uit om een kijkje te nemen.

En we stellen je graag voor aan onze nieuwe medewerkers: Arjan Schoemaker, Nicoline van der Windt en Kalle Kroon.

Omgevingsvisie Bronckhorst 2035

image (3)
Gemeente Bronckhorst heeft samen met Wing een compacte omgevingsvisie voor 2035 opgesteld. We formuleerden strategische keuzes en spraken hierover met betrokkenen in ‘de week van de omgevingsvisie’. Voor vijf iconische gebiedstypen hebben we streefbeelden ontwikkeld. In elk streefbeeld zie je de richtinggevende uitspraken die daar aan de orde zijn.

Secretariaat Visserijakkoorden Waddenzee

image (4)
De visserij is onlosmakelijk verbonden met de Noordzee en onze kustwateren. De vrijheid om te vissen is echter geen vanzelfsprekendheid meer. Claims op ruimte en de natuur- en milieuopgaven stellen de vissers voor grote uitdagingen. Wing helpt overheden, visserijsectoren en natuurorganisaties om samen akkoorden te sluiten voor een duurzamere visserij.

De Bron-Depositie Matrix, tool voor stikstofmaatregelen

image (5)
Voor de Provincie Zuid-Holland heeft Wing een methode ontwikkeld om snel en flexibel de impact van stikstofmaatregelen op Natura 2000-gebieden te berekenen. De Bron-Depositie Matrix laat de effecten van potentiële maatregelen zien.
Stikstofaanpak – 7 redenen waarom het op Schier wel lukt

Stikstofaanpak - 7 redenen waarom het op Schier wel lukt

Anderhalf jaar ben ik intensief betrokken geweest bij het project Biodivers boeren op Schiermonnikoog. Zeven boeren op Schiermonnikoog hebben besloten hun melkveestapel met ruim 30% te reduceren. Ze willen de biodiversiteit op het eiland versterken en brengen hun eigen zuivel, kaas Van Schier, op de markt. Geen gemakkelijke klus met een groot afbreukrisico. Waarom lukt het deze melkveehouders wel?
website linkedin twitter