Editie December 2022
Wing Logo
Afbeelding2
Een ruime blik

Urgente opgaven rond biodiversiteit, stikstof, waterkwaliteit en klimaat laten zien dat we tegen de grenzen van het natuurlijke systeem aanlopen. Het is zoeken hoe we die grenzen kunnen respecteren. Dat is niet eenvoudig. Zeker niet met de stevige opgaven die de stikstofcrisis met zich meebrengt. We lopen immers ook tegen de grenzen aan van wat er sociaal en economisch kan. Wing werkt met oog voor die complexe belangen aan een betere balans tussen de natuur en menselijke activiteiten als recreatie, landbouw, industrie en wonen. In deze nieuwsbrief laten wij u graag zien hoe wij dat doen.

Middenin die natuur, op een berg in de Vogezen, trokken wij ons terug om het 15-jarig bestaan van Wing te vieren. Én om na te denken over onze bijdrage aan een bestendige toekomst. We bieden jullie graag een terugblik.

Tot slot stellen we graag onze nieuwe medewerkers voor: Marieke Bosch, Juliëtte Groenendaal, Juul Kappelhof en Ingeborg Kerseboom.

Masterplan Veluwezoom: doorbraak in de drukte

Wandelen op de Posbank
De almaar toenemende verkeersdrukte op de Posbank vroeg om oplossingen. Daarom ontwikkelde Wing met de gemeenten Rheden en Rozendaal en met Natuurmonumenten een masterplan voor de Veluwezoom. Het werd een tumultueus proces, dat tot een plan met groot draagvlak leidde.

Nederland gezond en veilig, rondetafelgesprek over stikstof

Nederland gezond en veilig, rondetafelgesprek over stikstof
Het stikstofprobleem en andere opgaven vragen om een nieuw perspectief voor de landbouw. Met de focus op een gezond en veilig Nederland, menen onze Wing-experts Jannemarie de Jonge, Henk Smit en Mark Wilmot. Tijdens een rondetafelgesprek bespreken zij de knelpunten en de wegen naar oplossingen, zoals bodemgebonden landbouw, hot spots, een digitaal systeem én vrije denkruimte.

Waar boeren en natuur samengaan

Waar boeren en natuur samengaan
Het platteland had altijd het imago van rust. Maar dit is aan het veranderen. De stikstof- en de hieraan gekoppelde biodiversiteitscrisis zet de relatie tussen landbouw en natuur onder druk. En of dat niet genoeg is, de klimaat- en wateropgaven vragen ook om actie. En dan is er in dit land ook nog een grote woningbouwopgave. Door Keimpe Wieringa en …

Samen leren in het Programma Natuur

Hiking along Nature park in The Netherlands
Wing stimuleert de kennisontwikkeling en kruisbestuiving tussen de betrokken partijen bij het Programma Natuur. Samenwerken kan immers uitdagend zijn. Vooral rond een lastige opgave als natuurherstel, hetgeen onlosmakelijk verbonden is met landbouw en stikstofreductie. Binnen de lerende samenwerking Programma Natuur staat leren van elkaar centraal. Iedereen mag meedoen. Van elkaar leren klinkt vrij eenvoudig.

Wing naar de Vogezen

Overview berghut
Vijftien jaar Wing. Dat jubileum markeerden we door met alle Wingers naar de Vogezen af te reizen. Vijf dagen lang dompelden we onszelf onder in Franse sferen en elkaars gezelschap. Met als doel elkaar nóg beter te leren kennen. Maar vooral wilden we de essentie van ons samenwerken verder verkennen. Want hoe werk je samen als reisgezelschap? En hoe kunnen …
website linkedin twitter